קורונה בים

נהלים בזמן קורונה בבית הספר:

בבית ספר שומרים על ר.מ.ה גבוה !

ר- ריחוק, מ - מסכה, ה-היגיינה

אסור להעביר מגבות אחד לשני

בפעילות במים לא חובה לעטות מסכה