שחרור צבי ים

שחרור צבי ים מול בית הספר לחינוך וספורט ימי נהריה

WhatsApp Video 2021-04-13 at 17.42.21.mp4
WhatsApp Video 2021-04-13 at 17.43.39.mp4
WhatsApp Video 2021-04-13 at 17.41.36.mp4
WhatsApp Video 2021-04-13 at 17.43.40.mp4
WhatsApp Video 2021-04-13 at 17.43.41.mp4
WhatsApp Video 2021-04-13 at 17.42.44.mp4