סעיף 24 בחוזר מנכל משרד החינוך בנוגע לפעילות חוץ ספרית.docx

חוזר מנכ״ל לחינוך הימי