סרטון הסבר על כניסה למודל ורישום השתלמויות

השתלמויות המורים